مسائل حقوقی

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن ⚖️【سال1402】

طلاق مفارقتی است ( به معنای جدایی )  بین زن و شوهر که بر اساس عقد نکاح به محرمیت هم‌ دیگر در آمده ‌اند و برای این‌که به یک زندگی نامتعارف بین زوجین مخصوصا در جایی‌ که مرد رفتار مناسبی با همسر خود ندارد، زن باید دنبال دلایلی باشد که بتواند به این زندگی پایان دهد و بتواند مجدد زندگی را که باب میل ایشان می‌باشد ادامه دهد حال باید دید زنی که به‌دنبال طلاق از همسر خود می‌باشد باید چگونه اقدام نماید تا طلاق فی‌مابین آن‌ها جاری شود که در این مقاله است قصد ما بررسی دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن می باشد. با ما همراه باشید.

طلاق چیست

همان‌طورکه گفتیم یک مرد و یک زن بر اساس عقد نکاح به محرمیت هم درآمده و همین ‌که صیغه نکاح جاری شد زندگی آن ‌ها شروع و وظایف و تکالیف ناشی از ازدواج بر عهده آن‌ ها قرار می‌گیرد و تنها چیزی که می‌تواند این رابطه زوجیت را منحل کند و زن و شوهر را از قید وظایف و تکالیف قانونی رها نماید یاد طلاق و یا فسخ یا انفساخ نکاح می‌باشد که فسخ و انفساخ نکاح موجبات خاص خود را دارد و موضوع این مقاله نمی‌باشد.

اما طلاق براساس قانون در اختیار مرد می‌باشد و فی‌الواقع این مرد است که باید نسبت‌ به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید اما قانون‌گذار مواردی را نیز مدنظر قرار داد است که بر اساس آن زوج می‌تواند خود را از مرد مطلقه نماید که به این موارد پرداخت خواه خواهد شد.

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

مواردی که زن می‌تواند خود را مطلقه نماید

این موارد در مواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۹ ، ۱۱۳۰ قانون مدنی قید شده‌ است و قانون‌گذار ما در این موارد به زن اجازه داده است که تقاضای طلاق خود را تقدیم دادگاه نماید. لذا باید دید زنی که متقاضی طلاق می‌باشد بر اساس کدام یک از این مواد اقدام می‌نماید که آنگاه این اقدام و دفاعیات آن متفاوت می‌باشد.

طلاق براساس عدم پرداخت نفقه

اگر دنبال دلایل محکمه‌ پسند برای طلاق از طرف زن هستید باید بدانید یکی از این موارد ترک نفقه می‌باشد به یاد داشته باشید که ترک انفاق شامل موارد متعددی است ازجمله این‌ که مرد باید به ‌صورت روزانه نسبت‌ به تأمین نفقه زن از باب خوراک و پوشاک و مسکن اقدام نماید. این موارد بالاترین مصداق های هایی می باشند که در عرف جامعه موجود است اما متاسفانه رویه قضایی، در جایی‌که زن مدعی رخ دادن ترک انفاق از سوی مرد می‌باشد موضوع را به کارشناس ارجاع داده و معمولاً مبلغی به‌عنوان نفقه تعیین می‌گردد اما خانم‌ها باید این موضوع را بدانند که تأمین نفقه صرفاً مبلغ نقدی نمی‌باشد که خوراک و پوشاک را پوشش می‌دهد بلکه اگر زن و همسر خود تمکین نماید و ناشزه تلقی نگردد ( ناشزه به زنی می‌گویند که به تمکین عام و خاص نسبت ‌به همسر خود اقدام نمی‌نماید لذا اگر مدعی پرداخت نفقه هستید باید در ابتدا خود را ارزیابی نمایید که آیا در تمکین عام و خاص همسر خود قرار دارید یا خیر اگر این موضوع را انجام داده بودید آنگاه مدعی پرداخت نفقه از سوی شوهر باشید ) می‌تواند متقاضی تأمین نفقه از باب خوراک و پوشاک و هزینه‌های درمانی و همچنین مهم‌ترین مصداق آن تأمین مسکن گردد.

حال اگر مردی که همسرش به وی تمکین لازم را به جای آورده، او را از منزل بیرون نماید و مسکنی برای او تهیه ننماید همین اقدام مرد مشمول ترک نفقه می‌باشد که براساس قانون و موادی که سابقاً قید گردید اگر دعوای نفقه علیه مردی مطرح شود و ملزم به پرداخت نفقه خواهد شد اما اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع نماید، زن می‌تواند درخواست طلاق خود را براساس امتناع مرد از همین موضوع مطرح کند.

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

نحوۀ طرح درخواست طلاق با توجه به عدم پرداخت نفقه

با توجه به مورد بالا یکی از مواردی که دلایل محکمه‌ پسند برای طلاق از طرف زن را تقویت می‌نماید بحثی است که خانم ‌ها به‌ راحتی از کنار آن عبور می‌نمایند و همین عدم پرداخت نفقه می‌باشد و برای استفاده از این موضوع شما باید از محاکم قضایی یک رأی قطعیت یافته ترک انفاق داشته باشید و بر اساس این رأی مرد ملزم به پرداخت نفقه شده باشد و سپس به دایره اجرای احکام همان دادگاه ( شورای حل اختلاف، راجع ‌به ترک انفاق کم‌ تر از ۲۰ میلیون تومان یا دادگاه خانواده راجع‌ به ترک انفاق بالای ۲۰ میلیون تومان ) مراجعه نمایید و درخواست اجرای حکم را داشته باشید و اگر مرد از اجرای این حکم به امتناع نمود آنگاه از دادگاه صالح که دادگاه خانواده می‌ باشد به پیوست رأی ترک انفاق و گواهی عدم اجرای رأی، نسبت ‌به پیگیری دعوای طلاق اقدام نمایید.

طلاق بر اساس وقوع عسر و حرج

عسر و حرج حالتی است که دیگر زن تحمل زندگی نمودن با مرد را از دست می‌دهد و این موضوع از مصادیق و موارد متعددی به وجود می‌آید که متأسفانه وکلا و رویه قضایی به خوبی آن را در جامعه جا نینداخته اند و صرفاً به مواردی چون اعتیاد و ضرب‌ و شتم و امثالهم اشاره نموده‌اند اما ممکن است مواردی پیش بیاید که واقعاً برای زن عسر و حرج ایجاد می‌نماید ولی از این موضوع مطلع نیست که خود را از قید شوهر رها نماید که این مصادیق ذکر می‌گردد و به‌عنوان دلایل محکمه‌ پسند برای طلاق از طرف زن در اختیار شما قرار می‌گیرد که در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

مبحث اعتیاد همسر

اعتیاد شوهر این موضوع از مواردی است که حتی در شروط ضمن عقد به آن اشاره شده‌است و اگر همسر اعتیاد داشته باشد زن می‌تواند براساس این اقدام نسبت‌به مطلقه نمودن خود اقدام نماید و برای‌اینکه دلایل محکمه‌پسند برای طلاق از طرف زن  قاضی را مجاب نماید بهتر است در این‌گونه موارد اگر همسر شما در کمپ‌های ترک اعتیاد مدتی را سپری نموده، از آن کمپ‌ها گواهی لازم را اخذ نمایید و یا زمانی‌که همسر شما در حال مصرف مداوم مواد می‌باشد نسبت‌به اخذ فیلم از ایشان اقدام که بتوانید به‌راحتی این موضوع را اثبات نمایید.

اگرچه خود محاکم ممکن است مرد را جهت احراز صحت یا سقم این موضوع به آزمایشگاه معرفی می‌نماید اما چون احتمال دارد که شوهر جهت عدم توجه به خواسته زن مدتی در ترک به سر ببرد و دوباره این رفتار خود را شروع نماید و براساس این ترک موقتی جواب آزمایش منفی شود شما باید قبل‌از هرگونه اقدامی دلایل لازم درخصوص این موارد را جمع‌آوری نمایید و حتی شهادت شهود می‌تواند در این موارد مؤثر باشد.

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

طلاق براساس ایراد ضرب‌وجرح عمدی

اگر همسر شما به‌اصطلاح دست بزن دارد و مدام شما را مورد کتک‌کاری قرار می‌دهد می‌توانید پس‌از انجام این اقدام ازسوی همسر سریعاً نسبت‌به طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب محل زندگی اقدام نمایید و توسط قاضی یا کلانتری به پزشکی قانونی معرفی می‌شوید و همین‌که صدمات برای شما مشخص گردید حتی براساس این موضوع که زندگی با همسر برای شما خوف جانی دارد می‌توانید تقاضای مسکن جداگانه نیز نمایید ( مادۀ 1115 قانون مدنی ) شود لذا ازجمله مواردی که دست شما را برای ارائه دلایل محکمه ‌پسند برای طلاق از طرف زن پر می‌نماید همین مراجعه سریع به پزشکی قانونی می‌باشد و همین‌که صدمات شما مشخص شود و بتوانید براساس دلایل متقن و محکم شوهر خود را محکوم نمایید این رأی قطعیت یافته کیفری دلالت بر ایراد ضرب‌وجرح، برگ برنده شما در دعوای طلاق می‌باشد.

طلاق به ‌علت نازایی مرد

از مواردی است که کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد اما چون حق هر انسان داشتن فرزند نیکو در جامعه می‌باشد چنانچه همسر شما نازا بود می‌توانید براساس این موضوع اقدام نمایید و ضمناً اثبات این موضوع نیز به‌راحتی صورت می‌گیرد و مرد به پزشکی قانونی معرفی و براساس چندین آزمایش ساده می‌تواند نازا بودن مرد را اثبات نماید.

طلاق به‌علت رفتار نامتعارف مرد

این رفتارهای نامتعارف می‌تواند مصداق‌های متعددی داشته باشد مثلاً مردی که نزدیکی لازم را با همسر خود نداشته و رابطه جنسی با ایشان برقرار نمی‌نماید و به‌اصطلاح مکرر مبتلا به خودارضایی می‌باشد و همین امر باعث درگیری روحی و روانی همسر می‌گردد. این نوع رفتارها می‌تواند مصداق‌های متعددی داشته باشد برای مثال مصداق دیگر می‌تواند فردی باشد که علی‌رغم برقراری رابطه جنسی اما هیچ‌گاه راضی به فرزند آوری نمی‌باشد و علی‌رغم این‌که پزشکی قانونی توانایی ایشان را تأیید نمود اما از این‌که نسبت‌به بارور نمودن همسر خود اقدام نماید خودداری می‌کند که این امر می‌تواند ازجمله مصادیق موارد به طلاق باشد و دلایل محکمه پسند را در اختیار زن قرار دهد که بتواند براساس آن خود را مطلقه نماید.

بد دهن بودن مرد

چنانچه همسر شما معتاد یا اهل کتک زدن نباشد اما بدخلق و بددهن باشد و مثلاً همسر خود را چنانچه که تقاضایی از ایشان به‌جای می‌آورد با بددهنی پاسخ دهد و همین امر سبب اختلال روحی همسر گردد از این امر نیز می‌تواند خود از دلایل محکمه ‌پسند برای طلاق از طرف زن باشد لذا صرفاً نباید دنبال مواردی بود که همسر اهل کتک زدن یا معتاد می‌باشد بلکه در مواردی که هیچکدام از این موارد وجود ندارد لکن مرد بددهن و بد خلق‌وخو می‌باشد و زن در این خصوص مدارک کافی جمع‌آوری می‌نماید.این موضوع نیز می‌تواند خود از مصادیق طلاق قرار بگیرد.

ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر

این موضوع نیز بنا بر تصریح قانون از مواردی می‌باشد که به زن اجازه می‌دهد با مراجعه به دادگاه خود را از قید رابطه زوجیت رها نماید و اگر می‌بینید که همسر شما اهل خیانت می‌باشد می‌توانید با جمع‌آوری مدارک از ایشان اقدام نمایید و همین‌که مرد برای فرار از مجازات کیفری ادعای صیغه نمودن آن زنی را نمود که با او در ارتباط است می‌توانید براساس حکم دادگاه خود را بر به‌علت اقرار مرد به وجود رابطۀ زوجیت بدون اذن شما مطلقه نمایید.

خیانت مرد به زن اگر رابطه نامشروع مرد براساس حکم دادگاه برای زن ثابت شود همین حکم دادگاه خود نیز می‌تواند مستمسک زن برای ارائۀ دلایل محکمه ‌پسند برای طلاق از طرف زن باشد و اگر بتوانید زمانی‌که همسر شما اهل خیانت می‌باشد این موضوع را به اثبات برسانید مطلقه نمودن شما به‌علت این‌که این رفتار در عرف جامعه و شریعت اسلام یک امر مذموم می­باشد بنابر نطر دادگاه میسر است.

نحوه استناد به دلایل زن بابت طلاق

حال که این موارد به‌صورت مصداقی توضیح داده شد و با تتبع در رویه قضایی از جمله موارد شناخته‌شده می‌باشد سوال این است که این دلایل چگونه و به چه نحو باید مورد استناد قرار بگیرد که دادگاه را مجاب به صدور حکم طلاق نماید؟

خانم‌ها باید توجه کنند با توجه به این‌که طلاق به درخواست زوجه امری خلاف اصل است معمولاً آراء موضوع این دعوی با تأمل و احتیاط بیشتر صادر می گردد چراکه طلاق موجب از بین رفتن عقد نکاح می‌شود و مسئولیت‌های شرعی متعددی را به‌دنبال دارد برای همین قضات با تأمل و با حوصله بیشتری به این پرونده‌ها نگاه می‌کند و این زن است که باید نسبت‌به اثبات موارد عسر و حرج که مصادیقی از آن در بالا اشاره شد اقدام نمایند که به شرح ذیل نحوه استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طلاق استناد به ایراد ضرب‌وجرح عمدی

این نکته باید مدنظر قرار گیرد در جایی‌که موارد مورد استناد شما عسر و حرج ابر اساس کتک‌کاری مرد می‌باشد دقت لازم در این خصوص به عمل آید که محاکم غالباً تا در رابطه با کتک‌کاری زن ازسوی محاکم و به‌اصطلاح دست بزن داشتن مرد، رأی قطعی ازسوی دادگاه کیفری وجود نداشته باشد نسبت‌به صدور حکم اقدام نمی‌نماید. لذا اگر همسر شما در دادسرا و قبل‌از صدور حکم متقاضی اعلام رضایت گردید، اول وکالت بلاعزل طلاق را اخذ نمایید و سپس مراتب اعلام رضایت خود را بیان دارید.

نکته طلایی

اگر از زندگی با همسر خود دچار عسر و حرج هستید، یک نکته طلایی می‌تواند نظر دادرس را به سمت ‌و سوی خواستۀ شما جلب نماید و آن این است که مقداری از مهریه در حق زوجه قرار بگیرد که از این طریق طلاق از نوع بائن و خلع، مورد صدور رأی قرار بگیرد.

چراکه اگر شما نظرتان بر عدم زندگی باشد و مقداری از مهریه خود را در حق زوج بذل نمایید این موضوع کراهت شدید شما از زندگی با زوج را برای قضات دادگاه مسجل و مسلم می‌نماید و به‌ راحتی می‌توانید نسبت ‌به اخذ و صدور رأی طلاق در مواردی که اصل عسر و حرج محرز می‌باشد اقدام نمایید.

باید بدانید که رأی طلاق ازجمله دعاوی است که در سه مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حق اعتراض برای طرفین وجود دارد و قضات دیوان عالی کشور در این موارد پرونده را با دقت رسیدگی کرده و چون بُعد نظارتی دیوان عالی کشور بر محاکم تجدیدنظر و خانواده وجود دارد معمولاً در این‌گونه پرونده‌ ها نیز دادگاه‌ های بدوی و تجدیدنظر با دقت بیشتری نظر خود را اعلام می‌نمایند از همین‌ رو بذل بخش یا کل مهریه می‌تواند عسر و حرج شدید شما را برای قضات دادگاه اثبات نماید.

نکته طلایی دو

نکته دیگری که می‌تواند در مسیر پرونده طلاق خانم ها را یاری نماید مفارقت ( جدایی ) جسمانی و روحی ممتد و طولانی از همسر خود می‌باشد چرا که اگر شما تمکین ننمایید همان‌طورکه گفته شد نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد اما این مفارقت طولانی باعث می‌شود که قضات دادگاه به این ‌که ادامۀ روند این زندگی خوشایند هیچ ‌یک از طرفین نمی‌باشد استناد کنند و همین مفارقت خود زمینه مجاز نمودن آن ‌ها برای صدور حکم طلاق را فراهم نماید.

با بررسی رویه قضایی مشاهده شد که صرف این مفارقت و بذل بخششی از مهریه از سوی زن در حق مرد، مورد استناد قضات دادگاه جهت صدور حکم قرار گرفته و پرونده در دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

لذا اگر هیچ ‌یک از موارد عسر و حرج که در فوق به مصادیقی از آن اشاره شد وجود نداشته باشد یک مفارقت طولانی چند ساله و بذل بخشی یا تمام مهریه می‌تواند شرایط صدور حکم طلاق را ایجاد نماید.

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

ضرورت مراجعه به وکیل در خصوص دعوی طلاق

با توجه به مطالبی که در بالا توضیح داده شد و این ‌که جملگی این موارد از امورات تخصصی می‌باشد و همان‌طورکه گفته شد باید به‌خوبی و نیکی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد، قبل‌از این‌که از باب عسر و حرج اقدام به طرح دادخواست طلاق نمایید، ضرورت دارد که با متخصصین این امر که وکلای دادگستری می‌باشند به ‌خوبی مشورت لازم به عمل آید و طرح دادخواست به یک وکیل خبره دادگستری واگذار شود که دلایل به‌خوبی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد.

کلام آخر

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد موارد عسر و حرج مورد توضیح قرار گرفت و برای ‌اینکه این موارد به ‌عنوان دلایل محکمه ‌پسند برای طلاق از طرف زن مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد باید به ‌خوبی از آن‌ ها استفاده شود و بتوان این موارد را در دادگاه ثابت نمود. چرا که برای مثال، صرف معتاد بودن مرد کفایت نمی کند بلکه اثبات اعتیاد است که موجب ایجاد عسروحرج می‌گردد بنابراین باید بدانید که این موارد زمانی زمینه و نیز دلیل محکمه‌ پسند تلقی می‌شود که هم وجود داشته باشد و هم به‌ خوبی مورداستفاده و استناد قرار بگیرد. همراهی شما خوبان موجب دلگرمی ماست. انتقادات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

5/5 - (2 امتیاز)

محمد تاجعلی

کارآموز وکالت و نویسندۀ مقالات حقوقی کاربردی با نگرش بر رویۀ قضایی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا