مسائل حقوقی

طلاق غیابی از طرف زن✔️ + شرایط، مراحل و تکلیف مهریه زن

قانون مدنی ایران این حق را در اختیار مرد قرار داده است که هر وقت تمایل داشت، ضمن رعایت تمامی حقوق مالی و غیر مالی زن او را طلاق بدهد. در گذشته تنها این مرد بود که می توانست از زن طلاق بگیرد، اما اکنون این حق در اختیار زوجه نیز قرار گرفته است که با در اختیار داشتن دلایل محکمه پسند از مرد طلاق بگیرد؛ یعنی اگر زن دلایل موجهی برای طلاق داشته باشد می تواند حتی بدون رضایت مرد نیز طلاق بگیرد. در چنین شرایطی حتی در صورتی که مرد در جلسات دادگاه حاضر نشود نیز دادگاه می توان حکم به طلاق غیابی زن بدهد. در این مقاله هدف ما این است تا اطلاعات جامعی در خصوص طلاق غیابی از طرف زن به شما ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

طلاق غیابی از طرف زن چیست؟

در خصوص طلاق غیابی از طرف زن باید این موضوع را مورد اشاره قرار بدهیم که می توان طلاق را از نظر درخواست کننده به سه دسته طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی تقسیم کرد. هر یک از این انواع طلاق دارای ضوابط و شرایط خاص خود است. در شرایطی قانون حق طلاق را به زن نیز داده است. در واقع لازم است زن دلایل موجه و محکمه پسندی را در اختیار داشته باشد تا با اثبات آن ها در دادگاه بتواند موفق به گرفتن طلاق از مرد حتی در صورت عدم رضایت او شود.

در شرایطی ممکن است خوانده یا وکیل او در دادگاه حاضر نشود. در بسیاری از موارد نیز ممکن است حتی لایحه ای را به دادگاه تحویل ندهند. در این صورت دادگاه با بررسی دقیق پرونده حکمی را صادر می کند که در اصطلاح آن را حکم غیابی می نامند. طلاق نیز یکی از مهم ترین دعاوی حقوقی به شمار می آید و از این مسئله جدا نیست. در واقع اگر خود مرد یا وکیل او در دادگاه حاضر نشده، ابلاغیه دریافت نکنند و یا اینکه لایحه ای را نیز به دادگاه ارسال نکنند، حکم طلاق از نوع غیابی می باشد.

سامانه ای برای استعلام در خصوص طلاق غیابی در نظر گرفته شده است که شما می توانید با کد ملی از محتویات آن اطلاع حاصل کنید. پس از اینکه حکم طلاق صادر شد، قانون این را در اختیار مرد گذاشته است تا در مدت زمان نهایتا بیست روزه به حکم صادر شده اعتراض کرده و درخواست واخواهی بدهد. از آنجایی که دریافت حکم طلاق غیابی بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد، لازم است پیش از خر گونه تصمیم گیری زن با بهترین وکیل طلاق در تهران متخصص ارتباط گرفته و مشکلات خود را با او حل کند.

در واقع اگر زن درخواست طلاق بدهد و در این صورت زن در دادگاه حاضر نشود، حکمی که از سوی قاضی پرونده صادر می گردد از نوع غیابی خواهد بود و شرایط مربوط به آن را دارا می باشد. البته این تنها در شرایطی امکان پذیر است که مرد هیچ گونه لایحه ای را تنظیم نکرده و به دادگاه تقدیم نکرده باشد. از سوی دیگر لازم است ابلاغیه و اخطاریه هایی که از دادگاه ارسال می شوند هرگز به دست او نرسیده باشند و مرد به طور واقعی آن ها را دریافت نکرده باشد.

در اینجا لازم است در خصوص طلاق غیابی از طرف زن این نکته را مورد اشاره قرار دهیم که اگر مرد یا یکی از آشنایان و اقوام خانوادگی او اخطاریه و ابلاغیه دادگاه را دریافت کرده باشند، دیگر طلاق از نوع غیابی محسوب نمی شود. به هر حال باید دقت داشته باشید که حق طلاق در قانون با مرد است مگر اینکه زن دلایل موجهی برای جدایی از مرد داشته باشد که بتواند با استفاده از آن ها عسر و حرج خود را به اثبات برساند. دادگاه با بررسی این دلایل است که حکم به طلاق می دهد.

طلاق غیابی از طرف زن چگونه است؟

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

اکنون سعی داریم شرایط طلاق غیابی از طرف زن را مورد بررسی قرار دهیم تا با اطلاعات جامع در این خصوص بتوانید مشکلات حقوقی خود در این زمینه را برطرف کنید. برای درک بهتر از طلاق غیابی لازم است اختیارات مرد در طلاق بر اساس قانون مدنی را مرور کنیم. در واقع این زن است که باید دلایل موجهی را برای جدا شدن از همسر خود داشته باشد. بر اساس نظر قانون مدنی مرد هر زمان که تمایل داشت می تواند حتی بدون دلیل موجهی از همسرش جدا شده و زن را طلاق بدهد.

مرد در زمان در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و… تعهداتی به زن داشته است. مرد تنها در زمانی می تواند مراحل طلاق را پشت سر بگذارد که این حقوق را در اختیار زن قرار دهد؛ یعنی باید مرد حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره را به طور کامل پرداخت کرده و یا اینکه تکلیف آن ها را مشخص نموده باشد. قانون جدید طلاق غیابی به صراحت اشاره دارد که زن لازم است برای جدایی از همسر دلایل محکمه پسندی را به قاضی پرونده ارائه دهد.

در واقع زن می تواند با استناد به این دلایل موجه از قاضی پرونده حکم طلاق را دریافت نماید. حتی در صورتی که مرد نیز با این طلاق مخالف باشد، باز هم در روند طلاق تاثیری نخواهد داشت. لازم به ذکر است که اگر قاضی پرونده تشخیص بدهد که زندگی زن در عسر و حرج قرار گرفته است، بسته به هر دلیلی می تواند حکم به طلاق زن بدهد. در نظر داشته باشید که اگر شوهر در دسترس نباشد، برای مثال به خارج از کشور سفر کرده باشد، قاضی می تواند با استناد به همین موضوع با طلاق زن موافقت کند.

قانون مدنی به صراحت شرایطی را برای طلاق غیابی در نظر گرفته است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره کرده و آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

عسر و حرج یکی از مهم ترین شرایطی است که زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق بدهد. در واقع عسر و حرج به معنای سختی زن در زندگی است به نوعی که دیگر توان ادامه زندگی برای او وجود نداشته باشد. البته این سختی لازم است نامتعارف باشد. از جمله دلایلی که زن می تواند با استناد به آن ها عسر و حرج خود را در دادگاه به اثبات برساند می توان به اعتیاد مرد، عقیم بودن مرد، ضرب و شتم مداوم از سوی مرد و… اشاره کرد که البته نیاز به اثبات هر کدام در نزد قاضی پرونده است.

در این صورت است که لازم می باشد قاضی دلایل ارائه شده از سوی زن را مورد بررسی قرار بدهد. مواردی در قانون برای عسر و حرج ذکر شده است که این موارد تنها به عنوان نمونه هستند و زن می تواند به دلایل دیگری برای اثبات عسر و حرج خود استناد کند. در نظر داشته باشید که اگر قاضی دلایل زن را بپذیرد، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. در صورتی که عسر و حرج زن اثبات شود او حتی می تواند برای طلاق غیابی از طرف زن نیز اقدام کند و نیازی به حضور شوهر نیست.

اگر مرد به مدت چهار سال مفقود الاثر بوده و از او خبری نباشد، زن می تواند با استناد به همین موضوع برای طلاق اقدام کند. در واقع این موضوع نیز از دلایل محکمه پسند طلاق از طرف زن است. در این صورت است که قاضی برای یافتن مرد به روزنامه های پر انتشار آگهی می دهد. در صورتی که مرد پیدا نشود، قاضی شش ماه پس از اقدام زن برای طلاق، با درخواست جدایی او موافقت می کند.

نفقه به معنای رفع نیازهای اولیه ای است که زن در زندگی مشترک دارد و شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمانی و… می باشد. در صورتی که مرد توانایی مالی پرداخت نفقه به مدت شش ماه را نداشته باشد و یا اینکه از این کار خودداری و امتناع کند، قاضی دستور به پرداخت می دهد که اگر مرد همچنان خودداری کند، زن می تواند طلاق بگیرد.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

زن باید دارای شرایط طلاق باشد. این شرایط عبارتند از:

 • بلوغ
 • عقل
 • تأهل
 • عدم وجود مانع قانونی برای طلاق
 • زن باید دلایل موجهی برای طلاق داشته باشد. این دلایل عبارتند از:
 • غیبت زوج بیش از شش ماه بدون عذر موجه
 • سوء رفتار زوج
 • اعتیاد زوج به مواد مخدر
 • حبس زوج به مدت بیش از یک سال
 • جنون زوج
 • عقیم بودن زوج
 • عدم تمکین زوج از زن
 • در صورتی که شرایط فوق رعایت نشود، دادگاه درخواست طلاق زن را رد می‌کند.

طلاق غیابی از طرف زن با شروط دوازده گانه عقدنامه

اشاره داشتیم که یکی از دلایلی که زن می تواند با استفاده از آن برای طلاق غیابی از طرف زن اقدام نماید، مفقود الاثر بودن مرد است. در واقع لازم است مرد به مدت چهار سال زندگی مشترک را ترک نموده و خبری از او نباشد. ماده 1029 قانون مدنی به صراحت در خصوص این موضوع سخن به میان آورده است. این ماده از قانون تشریح می کند که زن با در دست داشتن مدارک لازم برای طلاق غیابی می تواند به دادگاه درخواست طلاق غیابی بدهد.

از سوی دیگر شروط دوازده گانه ضمن عقدنامه نیز در این خصوص وجود دارد. اگر مرد یکی از این شروط را انجام ندهد بر اساس شرایط ذکر شده در سند ازدواج زن می تواند برای جدایی از او اقدام کند. در صورتی که زن به هر یک از شروط ذکر شده در عقدنامه متوسل شود و درخواست طلاق بدهد و مرد در مدت زمان مشخص در دادگاه حاضر نشده و یا اینکه لایحه ای را به دادگاه تقدیم نکرده باشد، طلاق از نوع غیابی می باشد. البته لازم است مرد حتی اخطاریه و ابلاغیه های دادگاه را نیز دریافت نکرده باشد.

البته ممکن است زن از مرد وکالت در طلاق را دریافت کرده باشد. در این صورت دیگر نیازی به اثبات دلایل محکمه پسند نیست. در واقع اگر زن وکالت بلاعزل از مرد دریافت کرده باشد می تواند با حق طلاقی که از مرد در اختیار گرفته است، برای طلاق اقدام نموده و آـن را به سرانجام برساند. البته لازم می باشد به این نکته تاکید کنیم که وکالت در طلاق نمی تواند حق مرد برای طلاق دادن مرد را مختل کند. در واقع مرد نیز در این حالت می تواند از حق خود برای طلاق دادن زن استفاده کند.

مهریه در طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که در آن یکی از زوجین، بدون حضور طرف مقابل، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه می‌دهد. در این نوع طلاق، اگر دادگاه با درخواست طلاق موافقت کند، رای طلاق غیابی صادر می‌شود. البته در این نوع طلاق لازم است زوجه در دادگاه حضور نداشته و هیچ گونه لایحه ای را نیز به دادگاه نداده باشد. در مورد طلاق غیابی از طرف زن و مهریه قانونگذار در ماده 1102 قانون مدنی ایران، مقرر کرده است که:

«هرگاه زن تقاضای طلاق کند و شوهر با درخواست او موافقت کند، طلاق به درخواست زن به عمل می‌آید.» بر اساس این ماده، زن در طلاق غیابی نیز می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند. در واقع، مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن است و طلاق، تأثیری بر آن ندارد. برای مطالبه مهریه در طلاق غیابی زن باید پس از صدور رای طلاق، دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم به پرداخت مهریه به زن صادر می‌کند.

در صورتی که مرد، مهریه زن را پرداخت نکند، زن می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف اموال مرد اقدام کند. برای مطالبه مهریه در طلاق غیابی از طرف زن، شرایط زیر باید رعایت شود:

 • زن باید دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد و مرد با درخواست او موافقت کند.
 • رای طلاق غیابی باید صادر شده باشد.
 • زن باید دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه دهد.

در برخی موارد، زن نمی‌تواند مهریه خود را مطالبه کند. این موارد عبارتند از:

 • اگر زن با مرد، صلح کند و مهریه خود را ببخشد.
 • اگر زن، جهیزیه خود را به مرد برگرداند.
 • اگر زن، از حق خود به مهریه صرف‌نظر کند.

مراحل طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که در آن زن، بدون حضور شوهر، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه می‌دهد. در این نوع طلاق، اگر دادگاه با درخواست طلاق غیابی از سوی زن موافقت کند، رای طلاق غیابی صادر می‌شود. لازم است زن برای طلاق گرفتن از شوهر مراحلی را طی نماید. در ادامه به برخی از مهم ترین این مراحل اشاره خواهیم داشت:

تنظیم دادخواست: در مرحله اول، زن باید دادخواست طلاق غیابی را تنظیم کند. این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام و نام خانوادگی، مشخصات هویتی، نشانی و امضا یا اثر انگشت زن
 • نام و نام خانوادگی، مشخصات هویتی، نشانی و امضا یا اثر انگشت مرد
 • تاریخ عقد و نکاح
 • دلایل طلاق
 • خواسته زن از دادگاه (طلاق)
 • دادخواست طلاق غیابی باید به امضای وکیل دادگستری یا به صورت دادخواست الکترونیک ثبت شود.

ابلاغ دادخواست: پس از تنظیم دادخواست، باید دادخواست به مرد ابلاغ شود. این ابلاغ می‌تواند به صورت واقعی، قانونی یا پستی انجام شود. اگر مرد در محل اقامت خود حاضر نباشد، ابلاغ قانونی یا پستی انجام می‌شود. در این صورت، زن باید درخواست خود را به دادگاه اعلام کند و دادگاه نیز با صدور قرار، ابلاغ قانونی یا پستی را انجام می‌دهد.

تعیین وقت رسیدگی: پس از ابلاغ دادخواست به مرد، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین می‌کند. در این جلسه، زن و مرد می‌توانند حضور داشته باشند و دفاعیات خود را ارائه دهند. اگر مرد در جلسه رسیدگی حاضر نشود، زن می‌تواند بدون حضور مرد، دفاعیات خود را ارائه دهد.

صدور رای: پس از پایان جلسه رسیدگی، دادگاه با توجه به مدارک و مستندات موجود، رای خود را صادر می‌کند. اگر دادگاه با درخواست طلاق زن موافقت کند، رای طلاق غیابی صادر می‌شود.

ثبت رای طلاق: پس از صدور رای طلاق غیابی، زن باید رای طلاق را به دفتر ازدواج و طلاق محل اقامت خود ارائه دهد. دفتر ازدواج و طلاق نیز رای طلاق را ثبت می‌کند. در دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق است که صیغه طلاق غیابی جاری خواهد شد.

طلاق غیابی از طرف زن

تجدیدنظرخواهی از رای طلاق غیابی

هر یک از زوجین می‌توانند از رای طلاق غیابی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت کنند. در صورت اعتراض یکی از زوجین به رای طلاق غیابی از طرف زن دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک و مستندات، رای صادر می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. در دادگاه تجدید نظر به طور معمول دلایلبی که زن برای طلاق به آن ها اطتناد کرده است مورد بررسی قرار می گیرد.

طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد؟

 • مدت زمان طلاق غیابی از طرف زن به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 • شرایط و دلایل طلاق: اگر دلایل طلاق زن، قانع‌کننده و مستند باشد، دادگاه رسیدگی به درخواست طلاق را در اولویت قرار می‌دهد و مدت زمان رسیدگی کوتاه‌تر می‌شود.
 • حضور یا عدم حضور مرد در جلسه رسیدگی: اگر مرد در جلسه رسیدگی حاضر شود، دادگاه باید فرصتی برای دفاع به او بدهد. در این صورت، مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود.
 • ابلاغ دادخواست به مرد: در صورتی که ابلاغ دادخواست به مرد با مشکل مواجه شود، مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود.

به طور کلی، مدت زمان طلاق از چند ماه تا یک سال متغیر است. در صورتی که زن شرایط لازم برای طلاق غیابی را داشته باشد و دلایل طلاق او قانع‌ کننده باشد و مرد نیز در جلسه رسیدگی حاضر نشود، می ‌توان گفت که طلاق غیابی در عرض چند ماه صادر می‌شود. در صورتی که مرد در جلسه رسیدگی حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد، مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود. در این صورت، دادگاه باید فرصتی برای دفاع به مرد بدهد و سپس رای خود را صادر کند.

در شرایطی که ابلاغ دادخواست به مرد با مشکل مواجه شود، مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر می‌شود. در این صورت، دادگاه باید اقدامات لازم را برای ابلاغ دادخواست انجام دهد. اگر زن یا مرد از رای طلاق غیابی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت کنند، مدت زمان طلاق غیابی طولانی‌تر می‌شود. در این صورت، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک و مستندات، رای صادر می‌کند.

طلاق غیابی از طرف زن

لزوم مراجعه به وکیل برای اقدام در خصوص طلاق غیابی

در صورتی که تمایل دارید برای طلاق غیابی اقدام کنید لازم اتست پیش از آن از یک وکیل مجرب و ماهر مشاوره حقوقی دریافت کرده و تصمیم خود را با حقوقدان مجرب در میان بگذارید. وکیل تجربه بالایی در این زمینه دارد و می تواند راهکارهای موثری را پیش روی شما بگذارد.

دقت داشته باشید که طلاق از طرف زن با پیچیدگی های بالایی همراه است و اگر از کمک یک وکیل توانا بهره مند نباشید، احتمال اینکه بتوانید به پیروزی برسید و اهداف خود را محقق کنید پایین است. وکیل به شما کمک خواهد کرد تا دلایل خود برای دادگاه را به شکلی مطلوب به اثبات برسانید.

کلام آخر

از اینکه تا پایان مقاله در کنار ما بودید و ما را همراهی کردید از شما ممنونیم. در این مقاله تلاش کردیم تا اطلاعات جامعی در خصوص طلاق غیابی از طرف زن به شما منتقل کنیم. در این راستا در ابتدا تعریف دقیقی از این نوع طلاق به شما ارائه دادیم و پس از آن نیز مراحل و شرایط طلاق غیابی را مورد بررسی قرار دادیم. در پایان نیز تکلیف مهریه در این نوع از جدایی را بررسی کردیم. اکنون از شما می خواهیم که نظرات خود را با سایر مخاطبان سایت برترین وکلا به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =

دکمه بازگشت به بالا