مسائل حقوقی

دیه مرد چقدر است؟ + روش محاسبه توسط پزشکی قانونی ⚖️【سال1403】

حتما شما نیر بارها نام دیه را شنیده اید و حتی ممکن است اطلاعات مختصری نیز در خصوص آن داشته باشید. باید اشاره کنیم که دیه در واقع یکی از مجازات‌های تعیین شده در قانون برای آن دسته از جرایمی است که قانون پیش بینی کرده است. در واقع در جرایم غیر عمد که علیه جان یا جسم افراد رخ می‌دهد، شاهد تعیین دیه هستیم. به طور معمول برای تعیین دیه در پزشکی قانونی عوامل مختلفی در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله از سایت برترین وکلا سعی داریم دیه مرد و مسائل مربوط به آن را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. پس تا انتهای مقاله در کنار ما باشید.

دیه مرد چقدر است؟

اگر بخواهیم تعریف دقیقی در خصوص دیه مرد ارائه دهیم باید بگوییم از نظر حقوقی، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود. دیه در حقوق اسلامی و حقوق ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است و از اهمیت بسیاری برخوردار است. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می‌گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» با درک دقیق در خصوص ابعاد دیه است که می توانیم نحوه محاسبه آن را درک کنیم.

ماده ۲۹۴ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» در واقع دیه به معنای جبران خسارت های اقتصادی است که به فرد بر اساس یک جنایت وارد می شود. در قانون به تبعیت از شرع مقدس اسلام میزان دیه مشخص شده است تا به این شکل فرد بزه دیده بتواند گامی را برای جبران خسارت های اقتصادی خود بردارد. دیه بر اساس نوع جنایت، به دو نوع عمد و غیرعمد تقسیم می‌شود:

 • دیه عمد: دیه‌ای است که در اثر جنایت عمدی تعلق می‌گیرد.
 • دیه غیرعمد: دیه‌ای است که در اثر جنایت غیرعمدی تعلق می‌گیرد.

دیه غیرعمد نیز به دو نوع تقسیم می‌شود:

 • دیه شبه عمد: دیه‌ای است که در اثر جنایت شبه عمدی تعلق می‌گیرد.
 • دیه خطای محض: دیه‌ای است که در اثر جنایت خطای محض تعلق می‌گیرد.

میزان دیه مرد در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. میزان دیه برای هر نوع جنایت، بر اساس ارزش مالی جان انسان تعیین می‌شود. مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد، قاتل است. در قتل خطای محض، عاقله قاتل مسئول پرداخت دیه است. دیه را می‌توان با توافق طرفین، به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت کرد. همچنین، دیه را می‌توان به صورت مصالحه یا عفو، بخشید.

دیه مرد چقدر است؟

دیه از جمله نهادهای مهم در حقوق اسلامی و حقوق ایران است. دیه به منظور جبران خسارت وارد شده به مجنی‌علیه یا اولیای دم، تعیین شده است. دیه دارای انواع مختلفی است و میزان آن در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. در صورت بروز بزه در حق یک شخص، قانون این حق را به او می‌‎دهد تا با مراجعه به مراجع قضایی اقداماتی را برای تعیین دیه برداشته و آن را از فرد بزه کار دریافت نماید؛ اما پیش از این در محکمه ای نیاز است تکلیف جرم رخ داده مشخص شده و فرد بزه کار محکوم شود.

دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۲ چقدر تعیین شده است؟

لازم به ذکر است که دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های غیر حرام یا عادی، ۹۰۰ میلیون تومان است و در ماه‌های حرام، معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. میزان دیه در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده ۵۴۹ این قانون، میزان دیه کامل انسان را در سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است. طبق ماده ۵۵۰ این قانون، دیه در ماه‌های حرام، یک سوم بیشتر از دیه در ماه‌های غیر حرام است؛ بنابراین، دیه کامل مرد در ماه‌های حرام، ۹۰۰ میلیون تومان + (۱/۳) × ۹۰۰ میلیون تومان = ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

باید اشاره داشته باشیم که در قانون به طور کامل در خصوص دیه توضیحاتی ارائه شده است؛ اما به هر حال برای بهتر از دیه لازم است با بهترین وکیل دیه در تهران مشورت کرده و نظر او را در این باره بدانید. چرا که تعیین دیه به عوامل مختلفی بستگی دارد و تشریح آن به این سادگی امکان پذیر نیست. میزان دیه در قانون مجازات اسلامی، بر اساس ارزش مالی جان انسان تعیین شده است. این ارزش مالی، بر اساس عواملی مانند سن، جنس، وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجنی‌علیه، تعیین می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی ایران، دیه کامل انسان، برای مرد و زن یکسان است. این امر، بر اساس آموزه‌های اسلامی است که جان انسان، ارزشی مساوی برای همه انسان‌ها دارد. دیه را می‌توان با توافق طرفین، به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت کرد. همچنین، دیه را می‌توان به صورت مصالحه یا عفو، بخشید.

بنابراین اگر بخواهیم طبق توضیحات ارائه شده مقدار دقیقی را برای دیه مرد اعلام کنیم باید بگوییم که دیه کامل مرد در سال جدید در ماه‌های غیر حرام یا عادی، ۹۰۰ میلیون تومان است و در ماه‌های حرام، معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. این میزان دیه، بر اساس ارزش مالی جان انسان و عواملی مانند سن، جنس، وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجنی‌علیه، تعیین شده است.

دیه کامل زن در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

باید بگوییم که دیه کامل زن در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های غیر حرام یا عادی، ۴۵۰ میلیون تومان است و در ماه‌های حرام، معادل ۶۰۰ میلیون تومان است. میزان دیه در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده ۵۴۹ این قانون، میزان دیه کامل انسان را در سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است. طبق ماده ۵۵۰ این قانون، دیه در ماه‌های حرام، یک سوم بیشتر از دیه در ماه‌های غیر حرام است؛ بنابراین، دیه کامل زن در ماه‌های حرام، ۴۵۰ میلیون تومان + (۱/۳) × ۴۵۰ میلیون تومان = ۶۰۰ میلیون تومان است.

میزان دیه در قانون مجازات اسلامی، بر اساس ارزش مالی جان انسان تعیین شده است. این ارزش مالی، بر اساس عواملی مانند سن، جنس، وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجنی‌علیه، تعیین می‌شود. در قانون مجازات اسلامی ایران، دیه کامل انسان، برای مرد و زن یکسان نیست. در این قانون، دیه کامل زن، نصف دیه کامل مرد تعیین شده است. این امر، بر اساس آموزه‌های اسلامی است که جان مرد، ارزشی دو برابر جان زن دارد.

دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۲ چقدر تعیین شده است؟

بررسی انتقادات به میزان دیه زن در قانون مجازات اسلامی

میزان دیه زن در قانون مجازات اسلامی ایران، همواره مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است. یکی از اصلی‌ترین انتقادات به این میزان، این است که بر اساس این میزان، جان یک زن، نصف جان یک مرد ارزش دارد. این امر، با اصول برابری و عدالت در حقوق مغایرت دارد. انتقاد دیگر به میزان دیه زن در مقایسه با دیه مرد این است که این میزان، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است که در شرایط کنونی، با ارزش‌های حقوق بشری مغایرت دارد.

در پاسخ به این انتقادات باید گفته شود که میزان دیه به هیچ عنوان به معنای ارزش گذاری میان انسان‌ها نیست؛ یعنی اگر بدانیم که دیه مرد دو برابر دیه زن است هرگز نمی‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که ارزش مرد در قانون و شرع دو برابر ارزش یک زن است. این نکته را در نظر داشته باشید که به هیچ عنوان چنین استدلالی نمی‌تواند درست باشد. برای درک بهتر این موضوع باید اشاره کنیم که دیه تنها به معنای جبران خسارت‌های اقتصادی وارد شده به یک خانواده است.

در قانون و شرع مرد مسئول تامین نیازهای اقتصادی خانواده تعیین شده است؛ یعنی اگر مرد دچار خسارتی شود، خانواده وی با مشکلات اقتصادی عدیده ای رو به رو می‌شوند. از این رو، دو برابر بودن دیه یک مرد برای این است که خانواده وی از منافع بیشتری در صورت از کار افتادگی وی بهره مند شود. از سوی دیگر لازم است به این نکته اشاره کنیم که دیه همین مرد در صورت واجد الشرایط بودن برای دریافت دیه، به همسر و فرزندان او تعلق می‌گیرد.

دیه کامل انسان در تصادف چقدر است؟

حالا که تلاش کردیم شما را با انواع دیه آشنا کرده و تعریف دقیقی از آن ارائه دادیم لازم است این مفهوم را در تصادفات جاده ای مورد بررسی قرار دهیم تا تمامی سوالات شما در این خصوص را پاسخ گفته باشیم؛ بنابراین با در نظر گرفتن مباحثی که در قبل ارائه دادیم می‌توان گفت دیه کامل انسان در تصادف برابر با میزان دیه کامل انسان در قانون مجازات اسلامی است. در سال ۱۴۰۲، دیه کامل انسان در ماه‌های غیر حرام، ۹۰۰ میلیون تومان است و در ماه‌های حرام، معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

بنابراین، دیه کامل انسان در تصادفات جاده ای نیز در ماه‌های غیر حرام، ۹۰۰ میلیون تومان است و در ماه‌های حرام، معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. میزان دیه در تصادف، بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. ماده ۵۴۹ این قانون، میزان دیه کامل انسان را در سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که دیه افراد در ماه‌های حرام و غیر حرام دارای تفاوت‌های زیادی است که باید به این نکته توجه داشته باشیم.

طبق ماده ۵۵۰ این قانون و بر اساس توضیحاتی که تا اینجا ارائه شد، دیه در ماه‌های حرام، یک سوم بیشتر از دیه در ماه‌های غیر حرام است؛ بنابراین، دیه کامل انسان در ماه‌های حرام، ۹۰۰ میلیون تومان + (۱/۳) × ۹۰۰ میلیون تومان = ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. دیه در تصادف را می‌توان با توافق طرفین، به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت کرد. همچنین، دیه را می‌توان به صورت مصالحه یا عفو، بخشید.

مسئول پرداخت دیه در تصادف، راننده مقصر حادثه است. در صورتی که راننده مقصر حادثه، فوت کرده باشد، عاقله او مسئول پرداخت دیه است. دیه کامل انسان در تصادف، با دیه کامل انسان در سایر موارد، تفاوتی ندارد. میزان دیه کامل انسان، بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود و این میزان، در همه موارد، یکسان است. دقت داشته باشید که ممکن است برخی از افراد تصور کنند که تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد که می‌توان گفت این تصور کاملا غلط است.

محاسبه دیه در پزشکی قانونی چگونه انجام می‌شود؟

محاسبه دیه در پزشکی قانونی چگونه انجام می‌شود؟

حال که در خصوص دیه مرد توضیحاتی را به شما ارائه دادیم و تفاوت های میان دیه در تصادفات و سایر موارد را بررسی کردیم، وقت آن رسیده است تا نحوه محاسبه آن را نیز تشریح کنیم. اطلاع از این موضوع میی‌تواند دانش حقوقی افراد در این زمینه را افزایش داده و بر اطلاعات آن‌ها به میزان قابل توجهی بیفزاید. محاسبه دیه، یکی از وظایف اصلی پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی، با بررسی و ارزیابی صدمات وارد شده به مجنی‌علیه، میزان دیه را تعیین می‌کند. عوامل مختلفی در محاسبه دیه در پزشکی قانونی موثر هستند. مهم‌ترین این عوامل به شرح زیر است:

 • نوع جنایت: دیه جنایات عمدی، غیرعمدی و شبه عمد، متفاوت است.
 • محل جنایت: دیه جنایات سر، صورت، دست‌ها و پاها، بیشتر از جنایات سایر نقاط بدن است.
 • سن مجنی‌علیه: دیه جنایات بر افراد خردسال، بیشتر از جنایات بر افراد بالغ است.
 • جنس مجنی‌علیه: دیه جنایات بر مردان، بیشتر از جنایات بر زنان است.
 • وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجنی‌علیه: دیه جنایات بر افراد متمول، بیشتر از جنایات بر افراد فقیر است.

باید این موضوع را در نظر داشته باشید که برای تعیین دیه و محاسبه آن لازم است مجنی علیه مراحل و روال قانونی را به طور کامل پشت سر بگذارد. چرا که تعیین دیه در مراجع قضایی با دقت بالایی انجام می‌شود. برای کسب اطلاعات کامل در خصوص مراحل تعیین دیه مرد و زن نیاز است از یک وکیل مجرب و خبره مشاوره حقوقی دریفات کرده و اطلاعات حقوقی خود در این زمینه را افزایش دهید. محاسبه دیه در پزشکی قانونی، در چند مرحله انجام می‌شود:

 • مرحله اول: در این مرحله، پزشک قانونی، نوع جنایت، محل جنایت، سن مجنی‌علیه، جنس مجنی‌علیه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجنی‌علیه را بررسی می‌کند.
 • مرحله دوم: در این مرحله، پزشک قانونی، میزان صدمات وارد شده به مجنی‌علیه را ارزیابی می‌کند.
 • مرحله سوم: در این مرحله، پزشک قانونی، با توجه به عوامل موثر در محاسبه دیه، میزان دیه را تعیین می‌کند.
روش‌های محاسبه دیه توسط پزشکی قانونی

روش‌های محاسبه دیه توسط پزشکی قانونی

دیه مرد در قانون مجازات اسلامی ایران، مالی است که در صورت جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا اولیاء دم او داده می‌شود. مقدار دیه در قانون برای برخی از جنایات به‌صورت مشخص تعیین شده است، اما برای برخی دیگر از جنایات، مقدار آن به‌صورت ارش تعیین می‌شود. ارش به معنای ارزش زیان یا ضرری است که با دیه متفاوت است. پزشکی قانونی در محاسبه دیه، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند. این روش‌ها به شرح زیر است:

روش‌های مبتنی بر قانون: برخی از روش‌های محاسبه دیه، مبتنی بر قانون هستند. به‌عنوان‌مثال، در قانون مجازات اسلامی ایران، دیه کامل انسان، یکصد و هجده شتر نر، یا شصت و شش هزار درهم، یا یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار و پانصد تومان تعیین شده است. همچنین، دیه اعضای بدن انسان نیز در قانون مشخص شده است. به‌عنوان‌مثال، دیه کامل دست، پنجاه شتر نر، یا سیصد و سی درهم، یا شصت میلیون تومان است.

روش‌های مبتنی بر علم پزشکی: روش‌های دیگری نیز برای محاسبه دیه وجود دارند که مبتنی بر علم پزشکی هستند. این روش‌ها، با استفاده از دانش پزشکی، میزان آسیب واردشده به بدن را تعیین می‌کنند. یکی از این روش‌ها، روش تطبیق است. در این روش، صدمات واردشده به بدن مجنی‌علیه با صدماتی که در قانون برای تعیین دیه مشخص شده‌اند، تطبیق داده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، اگر مجنی‌علیه دچار شکستگی استخوان دست شود، دیه آن با استفاده از روش تطبیق تعیین می‌شود.

روش دیگر، روش ارزشیابی است. در این روش، میزان آسیب واردشده به بدن مجنی‌علیه، با استفاده از شاخص‌های مختلفی مانند شدت آسیب، مدت زمان بهبودی و میزان ناتوانی احتمالی، ارزیابی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر مجنی‌علیه دچار سوختگی شدید شود، دیه آن با استفاده از روش ارزشیابی تعیین می‌شود.

روش‌های مبتنی بر هر دو علم پزشکی و قانون: گاهی اوقات برای محاسبه دیه، لازم است از هر دو روش‌های مبتنی بر قانون و مبتنی بر علم پزشکی استفاده شود. به‌عنوان‌مثال، اگر مجنی‌علیه دچار آسیبی شود که در قانون برای آن دیه مشخص نشده است، لازم است از روش‌های مبتنی بر علم پزشکی برای تعیین میزان آسیب استفاده شود. سپس، با توجه به شدت آسیب، دیه آن با استفاده از روش‌های مبتنی بر قانون تعیین می‌شود.

اصلاحیه دیه در سال ۱۴۰۲ شامل چه مواردی می‌شود؟

حالا که با نحوه محاسبه دیه مرد و زن آشنا شدیم لازم است اطلاعات جامعی را نیز در خصوص اصلاحیه جدید قانون دیه به شما ارائه داده و قانون جدید دیه را نیز مورد بررسی قرار دهیم. در سال ۱۴۰۲، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه‌ای بر قانون مجازات اسلامی ایران، در خصوص دیه، تصویب کرد. این اصلاحیه، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، توسط رئیس قوه قضائیه به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شد و از تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، لازم‌الاجرا شد. اصلاحیه دیه در سال ۱۴۰۲، شامل موارد زیر است:

 • افزایش نرخ دیه: نرخ دیه کامل انسان، در ماه حرام، از یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار و پانصد تومان، به دو میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان افزایش یافت. در ماه‌های غیرحرام نیز، دیه کامل انسان، به یک میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار تومان افزایش یافت.
 • افزایش نرخ دیه اعضای بدن: نرخ دیه اعضای بدن انسان نیز، در این اصلاحیه، افزایش یافت. به‌عنوان‌مثال، دیه کامل دست، از شصت میلیون تومان، به هفتاد و پنج میلیون تومان افزایش یافت.
 • تغییر مبنای محاسبه دیه: در اصلاحیه دیه در سال ۱۴۰۲، مبنای محاسبه دیه، از «مثقال طلای ناب» به «شاخص قیمت کالاها و خدمات» تغییر یافت. این تغییر، به منظور انطباق دیه با تورم و افزایش قیمت‌ها انجام شد.
 • تعیین دیه برای برخی جنایات جدید: در این اصلاحیه، دیه برای برخی جنایات جدید، مانند «جرح عمدی با چاقو»، «جرح عمدی با سلاح گرم» و «قتل غیرعمد در حالت مستی»، تعیین شد.

مهم‌ترین تغییری که در اصلاحیه دیه در سال ۱۴۰۲، انجام شد، افزایش نرخ دیه بود. این افزایش، به منظور جبران تورم و افزایش قیمت‌ها انجام شد. افزایش نرخ دیه، تأثیرات مختلفی بر جامعه داشت. از جمله مهم ترین تاثیراتی که افزایش نرخ دیه مرد به همراه داشته است، بالا رفتن بیمه شخص ثالث، هزینه های پزشکی قانونی و بالا رفتن هزینه های مربوط به اقامه دعاوی کیفری بوده است. پزشکی قانونی، موظف است در صورت وقوع حوادث، میزان آسیب واردشده به مجنی‌علیه را تعیین کند.

در اصلاحیه دیه در سال جدید مبنای محاسبه دیه، از «مثقال طلای ناب» به «شاخص قیمت کالاها و خدمات» تغییر یافت. این تغییر، به منظور انطباق دیه با تورم و افزایش قیمت‌ها انجام شد. با تغییر مبنای محاسبه دیه، دیه دیگر به‌صورت ثابت نبوده و هر سال، با توجه به شاخص قیمت کالاها و خدمات، افزایش می‌یابد. این تغییر، باعث می‌شود که دیه، همواره با تورم و افزایش قیمت‌ها، متناسب باشد.

اصلاحیه دیه در سال ۱۴۰۲ شامل چه مواردی می‌شود؟

لزوم مراجعه به وکیل برای دریافت دیه

دقت داشته باشید که به طور کلی دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به تعیین دیه با پیچیدگی های بالایی همراه هستند و همین مسئله می تواند عامل موثری در مراجعه به وکیل باشد؛ اما لازم است برای این کار تحقیقات جامعی را در خصوص توانمندی و مهارت گزینه های مختلف انجام دهید تا به این شکل بتوانید شاخص ترین گزینه ها را انتخاب کرده و وکالت در پرونده های کیفری را به او اعطا کنید. در نظر داشته باشید که نتایج دلخواه و مطلوب تنها با استفاده از وکلای معتبر و خبره به دست می‌آید.

کلام آخر

از اینکه تا پایان مقاله در کنار ما بودید و ما را همراهی کردید از شما تشکر و قدردانی می کنیم. در این مطلب سعی کردیم تعریف دقیقی از دیه مرد به شما ارائه داده و انواع آن را مورد بررسی قرار دهیم. پس از آن دیه کامل مرد و زن را مورد ارزیابی قرار دادیم و تفاوت های مهم این دو را نیز مورد بررسی قرار دادیم. پس از آن نیز محاسبه دیه در پزشکی قانونی را تشریح نمودیم تا مشخص شود این نهاد حقوقی برای تعیین دیه از چه روش هایی استفاده می کند. اکنون از شما درخواست می کنیم که اگر نظر یا تجربه درباره متن بالا دارید آن را با مخاطبان سایت برترین وکلا در میان بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =

دکمه بازگشت به بالا