مسائل حقوقی

بررسی لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی ⚖️【آپدیت 2024】

نگهداری مشروبات الکلی، همان‌گونه که در قرآن کریم به آن نیز اشاره شده، امری است که هم از دیدگاه شارع مقدس حرام و غیر قابل پذیرش بوده و در مذمت آن آیاتی از قرآن کریم و همچنین روایات زیادی از ائمه معصومین علیهم ‌السلام صادر شده‌است. قانون‌ گذار ما نیز به تبع همین دیدگاه نگهداری و حمل و فروش و خرید و ساختن مشروبات الکلی را جرم تلقی نموده و به فراخور نوع این مشروبات برای آن مجازات تعیین نموده است. حال باید دید که اگر شما در مظان این اتهام قرار گرفتید باید چه دفاعی را در محاکم ارائه نمایید. در ادامه با بررسی لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی با ما همراه باشید.

نگهداری مشروبات الکلی چه مجازاتی دارد؟

مجرمانه بودن رفتار و مجازات آن

در رابطه با مشروبات و هر آن ‌چه که سکر آور باشد قانون‌گذار نسبت ‌به تعیین دو فقره مجازات اقدام نموده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجازات حدی

باید بدانیم که استعمال مشروبات الکلی مجازات حدی به دنبال خواهد داشت. پس چنانچه شخصی نسبت‌ به مصرف و مصادیقی که در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی اشاره شده ‌است اقدام نماید، این شخص نسبت ‌به ارتکاب جرم حدی مصرف و یا مصادیقی که قید شده اقدام نموده و مجازات آن شلاق حدی می‌باشد. تعداد این شلاق حدی ۸۰ ضربه می‌باشد و نحوه اجرای آن نیز در آیین ‌نامه نحوه اجرای مجازات ‌های حدود قصاص و سلب حیات مصوب سال 1398 توسط ریاست محترم قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است.معمولاً هیچ‌ گونه تخفیفی در این خصوص داده نخواهد شد و نحوۀ اجرای آن به شیوه ‌ای خواهد بود که قطعاً مجرم آزار و اذیت خواهد دید.

مجازات تعزیری

شخص متهم نسبت ‌به مصرف مسکرات اقدام ننموده است اما نسبت ‌به حمل و نگهداری خرید و فروش و قاچاق این نوع مایعات اقدام نموده است که در این خصوص مجازات‌ های قانونی متفاوت خواهد بود که این فقره نیز خود به دو شق تقسیم می ‌گردد:

الف – حمل و نگهداری قاچاق فروش مشروبات الکلی که برند خارجی دارند و به ‌اصطلاح ساخت کشور های خارجی می ‌باشند؛ که در این خصوص قانون قاچاق مبارزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۲۲ به بعد آن قانون در رابطه با مجازات مرتکب حکومت دارد.

ب – حمل و نگه‌داری و خرید و فروش و ساختن مشروبات الکلی داخلی که در این خصوص ماده ۷۰۲ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی حکومت دارد.

لذا اگر شما مرتکب جرم حمل و نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی شوید، طبق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۷۰۲ آن قانون مجازات خواهید شد. که حداکثر مجازات حبس آن یک ‌سال و حداکثر 74 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی هر لیتر مشروب مکشوفه در نظر گرفته شده است.

اگر مشروباتی که نگهداری حمل و یا قاچاق نموده اید، خارجی باشد، رفتار شما طبق ماده ۲۲ قانون مجازات قاچاق کالا و ارز مورد مجازات قرار خواهد گرفت که این قانون به فراخور میزان مشروبی که جا به ‌جا شده ‌است و ارزش عرفی آن مجازات ‌های متغیری را در نظر گرفته شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مواد گفته شده رجوع نمایید.

بررسی دفاعیات درخصوص موارد مشروبات الملی

بررسی دفاعیات درخصوص موارد فوق

اگر مرتکب هر یک از جرایم فوق شده باشید در رابطه با مصرف، دفاعیات به ‌لحاظ حدی بودن جرم متفاوت است. مواردی که شما چه مشروب خارجی و چه مشروب داخلی حمل نموده اید یعنی دفاعیات به دو بخش تقسیم می ‌گردد.

در جایی‌که شما مشروبات الکلی را مصرف نموده ‌اید و در جایی‌که این مشروبات اعم از داخلی یا خارجی آن از سوی شما مورد حمل و یا خرید و یا فروش و یا قاچاق قرار گرفته است؛ چراکه دو قسمت اخیر یعنی مشروب داخلی و خارجی اگرچه مجازات‌ های آن متفاوت است؛ لیکن چون هر دو مجازات تعزیری محسوب می ‌شوند دفاعیات یکسان خواهد بود. که با توجه به موضوه مقاله که لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی می باشد، این موضوع بیشتر بررسی خواهد شد.

بخش اول – دفاعیات در رابطه با مصرف مسکر

اگر شما نسبت ‌به مصرف مسکر اقدام نموده ‌اید به ‌لحاظ حدی بودن جرم دفاعیات متفاوت خواهد بود، چرا که زمانی ‌که یک جرم حدی می‌باشد به ‌لحاظ سختگیری ‌هایی که شارع مقدس در این خصوص به‌ جای آورده است طبیعتاً ادله اثبات دعوا با دشواری سخت ‌تری همراه می‌باشد؛

توضیح اینکه بنا بر مواد قانونی، ادله اثبات در رابطه با جرایم حدی و مصرف مسکر شهادت ۴ نفر مرد می ‌باشد که اگر این موضوع مفقود باشد طبیعتاً جرم قابلیت اثبات را ندارد؛ و یا این‌که اگر حتی ۴ نفر مرد نیز نسبت ‌به ادای شهادت اقدام نماید شخص می‌تواند اعلام نماید که اساساً مایع مسکر نبوده، چرا که تشخیص مسکر بودن آن یک امر تخصصی بوده و در حوزۀ فعالیت پزشکی قانونی  می‌ باشد و حتی با شهادت شاهد نیز قابلیت اثبات را ندارد.

بنابراین در جایی‌که مسکر مصرف نموده‌ اید، با توجه به توضیحات فوق و سخت‌گیری ‌های شارع، موارد ذیل را مدنظر قرار بدهید که در دفاعیات شما مؤثر خواهد بود. در ادامه با توجه به موضوع مقاله که لایحه دفاعیه مشروبات الکی می باشد، موارد موثر در تعیین کیفر برای شما بیان خواهد شد.

لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی

مستند اول؛ اقرار متهم

اگر شما در وهله اول مثلاً در زمان دستگیری بر فرض حین رانندگی که مأمور زمانی‌که شما را متوقف نموده از دهان شما بوی مشروبات را استشمام نمود و تستی که در اختیار پلیس راهور قرار دارد از شما اخذ و دلالت بر این نمود که بزاق دهان و اوضاع ‌و احوال شما دلالت بر مصرف مسکر می‌نماید، در این فرض شما اگر در وهله اول به ‌لحاظ ترس و اضطرابی که وجود داشته است در نزد ضابطان یعنی کلانتری و مأموران انتظامی اقرار به عمل آورده‌ باشید؛ یا اینکه در دادسرا نیز این اقرار خود را تکرار نموده‌ اید، قطعاً با اقرار خود مقام دادسرا را مجاب نموده اید که برای شما قرار تأمین متناسب صادر نماید و ممکن است این پرونده با اقرار شما با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

اما این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد که یا اقرار شما مبتنی بر تست از سوی مأموران انتظامی بوده و یا بدون این‌که تستی از شما به عمل آید، به صرف استشمام بوی الکل از دهان شما شما نیز دست‌ پاچه شدن و اقرار در این خصوص به عمل آورده‌ اید که دفاعیات در خصوص هر یک از این موارد متفاوت خواهد بود.

اقرار همراه با تست مصرف الکل

اگر اقرار شما توأم با تست در نزد ضابطان و مقام دادسرا بوده شما می‌توانید نسبت ‌به انکار این اقرار در دادگاه اقدام نمایید، چرا که صرف تست به‌ تنهایی نمی ‌تواند مستند علم قاضی قرار بگیرد و طبق ماده و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر مستند رأی قاضی اقرار یا شهادت باشد این اقرار و شهادت باید نزد حاکم ( یعنی قاضی دادگاه ) باشد و این قاعده یک امر مسلم قانونی و شرعی است که اقرار باید نزد قاضی دادگاه باشد و نه دادسرا بنابراین شما می‌توانید موضوع را و انکار نمایید و حتی قاضی دادگاه نیز چون بحث حدود شرعی می ‌باشد، باید نسبت به توصیه شما به انکار اتهام اقدام نماید لذا صرف مثبت بودن تست نباید شما را در یک دست ‌پاچگی قرار بدهد؛ چرا که این تست ‌ها امکان خطا در آن ‌ها وجود دارد و شما نمی‌توانید به صرف یک تست مورد مجازات قرار بگیرید.

صرف اقرار بدون تست مصرف الکل

اگر اقرار شما مبتنی بر ادعای خودتان نزد ضابطان بود در این فرض نیز شما دست پر تری دارید که هم نزد مقام دادسرا و هم نزد مقام دادگاه اقرار خود را انکار نماید و حتی مقامات دادسرا و دادگاه نیز باید شما را توصیه به عدم اقرار نمایند که البته این امر نزد مقامات دادگاه مشهود تر می‌باشد چرا که آن‌ ها با صدور حکم بر محکومیت شما مواجه هستند و معمولاً سخت‌گیری بیشتری در بحث ادله اثبات دعوا به عمل می‌آید.

لذا اگر مستند ادعای شما اقرار خودتان است دفاعیات صرفاً دائر مدار انکار می ‌باشد و شما می‌توانید ادعا کنید که نسبت‌ به این موضوع اقراری نداشته ‌اید و این اقرار شما از سر ترس و اجبار و زور بوده ‌است.

مستند دوم؛ سایر قرائن و امارات

اگر جرم مستند ادعا گزارش مأمورین است که شما را در حین استعمال مشروب الکلی مشاهده نموده ‌اند و از شما نیز مشروب الکلی کشف گردیده و آزمایش از آن به ‌عمل‌آمده و دلالت بر این‌که درصد الکل آن بالاست نیز می‌نماید، و از طرفی آزمایش خون که از سوی پزشکی  قانونی به عمل می‌آید و مورد تأیید مراجع قضایی می ‌باشد نیز از شما به‌ عمل‌آمده؛ شما در این خصوص شاید راهی جز پذیرش این ادعا را نداشته باشید.

اما این موضوع را مدنظر قرار بدهید که اگر صرفاً آزمایش خون بود و مشروبی از شما کشف نگردید، در این‌ صورت می ‌توانید این ادعا را مطرح نمایید که نسبت ‌به آن‌چه که نوشیده ‌اید، علم و اطلاع از سکر آور بودن آن نداشته ‌اید؛ مثلاً ادعا نمایید که در یک مراسم با رفقای خود بوده ‌اید و دلستر مصرف نموده ‌اید اما این ‌که مشروب الکلی مصرف نموده ‌اید هیچ علم و اطلاعی نداشته اید و به ‌اصطلاح حقوقی شبهه موضوعی در این خصوص وارد نمایید.

لذا اگر مشروب کشف نشده و صرفاً آزمایش خون و گزارش ضابطان بود می ‌توانید شبهه موضوعی دال بر این ‌که از آن ‌چه که مصرف نموده‌اید علم و اطلاع ندارید استفاده نمایید و اما اگر از شما مشروب کشف شده بود و درصد الکل آن مثلاً بالای ۱۰ درصد بود در این فرض باز هم هیچ‌گاه اقرار در این خصوص نداشته باشید. چرا که در اثبات جرایم حدی قاضی باید به یقین کامل برسد و هر گونه شک و شبهه ‌ای که این شک و شبهه با عدم اقرار شما به وجود می‌ آید  می تواند زمینه ‌ی برائت شما را فراهم نماید.

لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی

بخش دوم – دفاعیات در رابطه با حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی و خارجی

در بند قبل موضوع جرم مصرف مسکر و مجازات حدی مورد بحث قرار گرفت؛ در این بند این موضوع جرم خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات داخلی و خارجی و مجازات تعزیری آن و همچنین لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکی مورد بحث قرار می گیرد.

این موضوع را باید مدنظر قرار دهید که اگر نسبت ‌به فروش ساخت و نگهداری و حمل مشروبات الکلی اقدام نموده ‌اید زمانی این اتهام منتسب به شما می ‌باشد که پلیس اطلاعات و امنیت یا هر نوع مرجع کاشفی که این مشروبات را از شما کشف کند و شما را در حین فروش یا خرید آن دستگیر نمایند، حتماً باید یک آزمایش نسبت‌ به این نوع مشروبات به عمل آید که اگر درصد الکل آن از یک درصد قابل اعتنایی فراتر رود، برای مثال در رویه قضایی و آن ‌چه که پزشکی قانونی مدنظر قرار می‌دهد درصد بالای ۴ یا ۵ درصد الکل در مایعاتی می ‌باشد که کشف می‌گردد.

بنابراین شما نباید فی‌البداهه این موضوع را مورد پذیرش قرار بدهید و چون مرحله‌ ی ساخت و به وجود آوردن مشروب و سرکه تقریباً با هم همسانی ها و همپوشانی‌ هایی دارند می ‌توانید در بدو امر اقرار نمایید که جهت ساخت سرکه نسبت‌ به نگهداری این اقلام اقدام نموده اید. لذا باید شما منتظر آزمایشی باشید که نسبت‌ به مایعات کشف شده به ‌عمل‌آمده است.

اگر جواب آزمایش دلالت بر سکر آور بودن مایعات مکشوفه بیش ‌از ۴ الی ۵ درصد بود در این خصوص قطعاً قاضی ادعای شما را مورد پذیرش قرار نخواهد داد. چرا که آن‌ چه که تبدیل به سرکه می‌گردد درصد الکل بالایی ندارد. در رابطه با لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکی توجه به نکتۀ بعد نیز ضروری است.

نکته

بنابراین در بدو امر این اقرار را به ‌جای نیاورید؛ چرا که اگر شما اقرار به موضوع داشته باشید و جواب تعیین درصد مشروبات مکشوفه که از شما کشف گردیده کم ‌تر از میزان مذکور باشد؛ قطعاً می‌تواند زمینه محکومیت شما را همین اقرار به وجود آورد اما اگر شما انکار کنید و آزمایش نیز همسو با این کار شما باشد می‌توانید زمینه‌ی برائت خود را فراهم نمایید.

نکته بعدی که در دفاعیات باید مدنظر قرار بگیرد؛ معمولاً با آن‌چه که در رویه قضایی مشهود است کسانی که در بحث ساخت مشروبات اقدام می‌نمایند معمولاً در ظروف یا دبه‌های متعدد این اقدام به عمل می‌آید اگر این مواد از شما کشف گردید و نسبت‌ به ضبط آن ‌ها اقدام شد، باید این موضوع را مدنظر قرار بدهید که از هر نمونه درصدگیری جداگانه ‌ای به عمل آید و الا اگر بر اساس یک نمونه درصد گیری به عمل آید با توجه به این‌که درصد الکل هرکدام از نمونه ‌ها ممکن است مختلف باشد، در این فرض اگر از همه نمونه ‌ها درصد گیری به عمل نیاید ممکن است این موضوع به ضرر شما باشد.

لذا همیشه باید دقت نمایید که پرونده مورد مطالعه قرار بگیرد و اگر تعداد ظروف مختلف بوده و به تعداد دبه ‌ها و بشکه‌هایی که حامل مشروبات بود درصد گیری به عمل نیاید در این فرض شما حق بیان این دفاع را دارید که این درخواست را به‌جای آورید که درصد گیری از تپه‌های دیگر به عمل آید و چون مدت زمان زیادی از نگه‌داری آن در بهار گذشته قطعاً درصد سکر آوری آن‌ها بالا رفته و شما می‌توانید این دفاع را او هم مطرح نمایید که درصدگیری فعلی قطعاً به زیان شما خواهد بود و شک و شبهه را برای قاضی باتوجه به انکار قبلی خود به وجود آورید که اساساً این دبه‌ها حاوی مشروبات الکلی نبوده است.

اما در بحث نگهداری و قاچاق و حمل مشروبات خارجی با توجه به این‌که بطری ‌های مشخص دارند و معمولاً درصد الکل این مشروبات بالا می‌باشد شاید بتوان گفت که دفاعیه مفید در این خصوص اگر راهی برای فرار و گریز از قانون ندارید، تنها راه پیش رو تقاضای تخفیف و کمک از قاضی محکمه می‌باشد بنابراین با توجه به هر یک از نوع مشروبات که حمل می‌ نمایید این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد که دفاعیات در بحث مشروبات الکلی داخلی راحت ‌تر از دفاعیاتی است که در بحث مشروبات الکلی خارجی وجود دارد.

لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی

ضرورت مراجعه به وکیل در رابطه با جرایم مشروبات الکلی

با توجه به این‌که بیان مسائل فوق جملگی تخصصی می‌باشد و شما چنانچه در مظان اتهامات قرار گرفتید باید یک فردی که با قانون آشنا می‌باشد از شما دفاعیات لازم را به‌جای آورد لذا این موضوع را مدنظر قرار بدهید که درصورتی‌که این اتهامات متوجه شما می‌باشد باید از بهترین وکیل کیفری در تهران استفاده نمایید که بتواند از حقوق شما در مقابل مأمورین و قاضی دادگاه دفاعیات لازم را به‌جای آورد.

کلام آخر

با توجه به توضیحات فوق و موضوع مقاله یعنی لایحه دفاعیه نگهداری مشروبات الکلی ؛ موضوع اساسی این است که اگر نسبت ‌به مصرف مسکر اقدام نموده‌اید هیچ‌گاه این موضوع را مورد اقرار قرار ندهید چرا که با اقرار خود را محکوم می‌نماید و نسبت‌به بیان شبهه به این مسائل اقدام نموده و اگر حامل و یا سازنده این مشروبات هستید به فراخور مشروبات الکلی داخلی یا خارجی باید دفاعیات مقتضی را ارائه نمایید و تا می‌توانید در بدو امر اتهامات را مورد پذیرش قرار ندهید تا بتوانید راه فراری از مجازات‌های قانونی برای خود به وجود آورید چراکه مجازات‌های سنگینی در انتظار شماست؛ بالاخص در بحث ضبط خودرو و محل نگه داری مشروبات و جزای نقدی. نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

5/5 - (3 امتیاز)

محمد تاجعلی

کارآموز وکالت و نویسندۀ مقالات حقوقی کاربردی با نگرش بر رویۀ قضایی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + هفده =

دکمه بازگشت به بالا